Elektrická požární signalizace – EPS

pro včasnou signalizaci požáru
Epsiko spol. s r.o.

Co je EPS a proč ji mít?

Nutnost montáže EPS řeší ČSN 73 0875, požární bezpečnost staveb, "NAVRHOVÁNÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE". Nutnost montáže EPS se počítá podle tabulek a koeficientů. Pro chráněný objekt je rozhodující hodnota a rozloha objektu, počet osob, které se zde zdržují, činnost, která se zde vykonává a některé další ovlivňující faktory dle citované normy. Základním úkolem EPS je zaregistrovat požár již při jeho vzniku a rychle přivolat na místo vznikajícího požáru osobu, která je schopna začínající požár zlikvidovat sama, nebo přivolat další pomoc. Protože začínající požár je doprovázen kouřem a doutnáním, hlásiče požáru reagují převážně na kouř, a to i neviditelný. V žádném případě nenahrazuje EPS hasící prostředky požární ochrany, ale může je ovládat. EPS může například spouštět samohasící zařízení, uzavírat požární dveře, spouštět požární vodu, nebo může byt přímo napojena na hasičský záchranný systém. Většinou se o zachráněných objektech ani nemluví. Když EPS hlásí požár, uživatel nebo obsluha zareaguje včas a vznikající požár se podaří uhasit dostupnými prostředky, vzniklá škoda je minimální.

A tady jsou případy, které se opravdu staly:


Systémy EPS:


Konvenční systém

U konvenčního systému se zapojují hlásiče do jednotlivých požárních smyček. Na jednu smyčku může být zapojeno, maximálně 25 hlásičů a nelze kombinovat na jedné požární smyčce automatické hlásiče s manuálními – tlačítkovými.

Adresný systém

U adresovatelných systémů se hlásiče zapojují do linek. Na jednu linku lze zapojit max. 32 prvků. Pokud je potřeba zapojit více prvků, zapojují se do kruhové linky s použitím izolátorů. Izolátor v případě poruchy vyřadí vadnou část vedení a ostatní prvky jsou funkční. Dle typu ústředny je možné zapojit 256 nebo 512 hlásičů. Ústředny mají vlastní paměť, kde se zapisují všechny události včetně data a času. K ústřednám lze připojit signální tablo k dálkovému ovládání nebo signalizaci na jiné místo. K ústředně nebo tablu lze připojit tiskárnu, na které se tisknou všechny události zaznamenané ústřednou. Pomocí reléových skříní lze (ovládat jakékoliv další zařízení za použití dalších podmínek), například zavírat požární dveře, spouštět výstražné sirény, zapínat havarijní nápisy, spouštět odvětrávací zařízení na odvod spalin, spouštět samohasící zařízení apod.

Počítačová nádstavba

Ústředeny ve větších či nepřehledných objektech je vhodné připojit na počítačovou nadstavbu PC, O námi doporučované se dozvíte více na stránkách výrobce kliknutím na logo dole. Výhodou počítačové nadstavby je snadné ovládání pomoci myši, přehledné grafické zobrazení místa požáru, v několika úrovních a možnost tisku "výjezdové karty" pro zasahující jednotku, kde může být uvedeno, co se nachází v místnosti, kdo má klíče, telefonní čísla, kde jsou hasící zařízení apod. Dále je jednodušší vytvoření archívu zaznamenaných událostí dle zadaných požadavků včetně tisku.

Odkaz:
a2d